JobDISPO BKN: dinamikus szűkkeresztmetszet analízis

JobDISPO BKN: dinamikus szűkkeresztmetszet analízis

A JobDISPO BKN a termelés stratégiai elemzését teszi lehetővé. Folyamatábrák és termelési jellemzők grafikonjai szemléltetik az egyedi erőforrások vagy erőforrás-csoportok aktuális terhelési adatait.

Gyártási kapacitások elemzése

A JobDISPO MES a termelés részletes megtervezését és ütemezését teszi lehetővé: támogatja mind az operatív-, mind a rövidtávú tervezést termelési tervezőtábla, Gantt diagramm és hálóterv alkalmazásával. A vállalatoknak azonban mindig kihívást jelentő stratégiai kérdés egy helyes beruházási terv kialakítása. Ehhez a stratégiai szintű tervezéshez nyújt segítséget a JobDISPO BKN, amely a technológiai ágak kapacitás-tervezésén és a szűk keresztmetszetek elemzésén alapuló vizsgálatokat grafikus eszközökkel végzi el.

Megoldás

A JobDISPO BKN ugyanazokat az adatokat használja mint a JobDISPO MES, ráadásul ezek az adatok egy kattintással érhetők el. A megoldás legfontosabb elemei az egyes erőforrásokhoz tartozó folyamat-diagrammok és jelleggörbék. Segítségükkel elemezhetők az elmúlt és az elkövetkező időszakok gyártási folyamatai egyedi erőforrásokra vagy erőforrás-csoportokra lebontva, de akár komplett üzemi szinten is. A JobDISPO BKN ezen kívül megjeleníti a technológiai normák alapján kalkulált legrövidebb átfutási időt és a kapacitásigényt. Az ütemterv helyes kalkulációjának érdekében ki lehet választani a már gyártásban lévő és a még el sem kezdett (például ajánlati szinten lévő) projekteket. Ezután már egy pillantással áttekinthető, hogy az adott gyártási feladat elvégzéséhez mennyi kapacitás szükséges az egyes erőforrásokból. A grafikus elemzés még a szállítási határidők betartásához szükséges, de még hiányzó kapacitásokat is megmutatja. A hiány megszüntetésére beállított új erőforrások okozta többlet kapacitások kezelésére illetve alternatív gépek igénybevételére is nyílik lehetőség. A megváltoztatott gyártási technológiák részletes ütemterve pedig megjelenik a JobDISPO MES-ben is.

Előnyök

  • Döntésekhez szükséges átláthatóság biztosítása
  • Szűk keresztmetszetek meghatározása és megjelenítése (statisztikai és dinamikus szűkületek) az intelligens „közlekedési lámpa” módszerrel
  • Új kapacitások meghatározása és tárolása interaktív ütemezés segítségével
  • A kapacitásigények meghatározása a tervezett gyártások erőforrás igényeinek figyelembevételével
  • Gyártási utasítások és folyamatok megjelenítése folyamatábrákkal és termelési jelleggörbékkel
  • A rendelkezésre álló kapacitások kedvezőbb kihasználtságának érdekében megváltoztatott technológiák megjelenítése a JobDISPO MES grafikus tervező felületén